Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Hoogstraten

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1880
Huwelijksakten:1881/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1863, 1881/1900
Overlijdensakten:1881/1900
4 films; 1.691 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps