Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1797/1816, 1823/1841, 1856/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1797/1816, 1823/1841, 1856/1900
Huwelijksbijlagen:1836/1900
Overlijdensakten:1797/1816, 1823/1841, 1856/1900
17 films; 12.566 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps