Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Beerse

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1881/1900
Huwelijksafkondigingen:1801/1890
Huwelijksakten:1881/1900
Huwelijksbijlagen:1823/1824, 1826/1831, 1833/1842, 1844/1880, 1882/1900
Overlijdensakten:1881/1900
4 films; 1.668 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps