Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout

Deelgemeente of dorp van Balen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1891/1900
Geboorteakten:1817/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1817/1900
Huwelijksbijlagen:1822/1829, 1834/1900
Overlijdensakten:1817/1900
11 films; 7.129 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps