Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1800/1900
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1800/1900
Huwelijksbijlagen:1828/1900
Overlijdensakten:1800/1900
10 films; 6.867 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps