Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Turnhout
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1851/1860
Geboorteakten:1803/1822, 1843/1900
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1803/1822, 1843/1900
Huwelijksbijlagen:1814/1900
Overlijdensakten:1803/1822, 1843/1900
26 films; 19.959 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps