Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Sint-Amands

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1890
Geboorteakten:1802/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1802/1890
Huwelijksbijlagen:1802/1890
Overlijdensakten:1802/1890
9 films; 4.906 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps