Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Lippelo, Oppuurs

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1803/1890
Geboorteakten:1797/1888
Huwelijksafkondigingen:1871/1888
Huwelijksakten:1797/1888
Huwelijksbijlagen:1871/1888
Overlijdensakten:1797/1887
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
30 films; 18.183 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps