Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Puurs

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1890
Geboorteakten:1801/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1801/1890
Huwelijksbijlagen:1801/1890
Overlijdensakten:1801/1890
13 films; 6.628 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps