Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Mechelen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1890
Geboorteakten:1802/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1802/1890
Huwelijksbijlagen:1823/1890
Overlijdensakten:1802/1890
13 films; 7.118 images
Bijgewerkt: 7 feb 2014

Google Maps