Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Heist-op-den-Berg

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1836/1890
Geboorteakten:1836/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1836/1890
Huwelijksbijlagen:1871/1890
Overlijdensakten:1836/1890
22 films; 11.602 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps