Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Bornem

Aanwezige akten:Periode:
Trouwen:1783/1811
Begraven:1783/1812
Geboorteakten:1800/1870, 1876/1890
Huwelijksafkondigingen:1876/1890
Huwelijksakten:1800/1870, 1876/1890
Huwelijksbijlagen:1876/1890
Overlijdensakten:1800/1870, 1876/1890
8 films; 4.041 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps