Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeente of dorp van Bornem

Aanwezige akten:Periode:
Geboorteakten:1800/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1800/1890
Huwelijksbijlagen:1800/1890
Overlijdensakten:1800/1890
11 films; 6.357 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps