Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Rijmenam

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1890
Geboorteakten:1802/1890
Huwelijksafkondigingen:1871/1890
Huwelijksakten:1802/1890
Huwelijksbijlagen:1802/1890
Overlijdensakten:1802/1890
20 films; 9.548 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps