Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Mechelen

Deelgemeenten en dorpen: Gestel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1890
Geboorteakten:1799/1871, 1873/1890
Huwelijksafkondigingen:1871, 1873/1890
Huwelijksakten:1799/1871, 1873/1890
Huwelijksbijlagen:1871, 1873/1890
Overlijdensakten:1799/1871, 1873/1890
39 films; 23.801 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps