Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: 's-Gravenwezel

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1842, 1861/1890
Geboorteakten:1800/1823, 1844/1900
Huwelijksafkondigingen:1804/1890
Huwelijksakten:1802/1890
Huwelijksbijlagen:1831/1886, 1890/1906
Overlijdensakten:1800/1890
20 films; 7.753 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps