Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Rumst

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1871/1890
Geboorteakten:1875/1906
Huwelijksafkondigingen:1875/1890
Huwelijksakten:1875/1906
Huwelijksbijlagen:1875/1906
Overlijdensakten:1875/1906
7 films; 6.072 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps