Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: Reet, Terhagen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1842, 1861/1890
Geboorteakten:1800/1895
Huwelijksafkondigingen:1798/1890
Huwelijksakten:1800/1890
Huwelijksbijlagen:1831/1890, 1893/1906
Overlijdensakten:1800/1890
31 films; 16.124 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps