Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1871/1890
Geboorteakten:1870/1906
Huwelijksafkondigingen:1870/1906
Huwelijksakten:1870/1906
Huwelijksbijlagen:1870/1906
Overlijdensakten:1870/1906
5 films; 3.431 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps