Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1871/1890
Geboorteakten:1802/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1802/1906
Huwelijksbijlagen:1831/1906
Overlijdensakten:1802/1906
25 films; 15.801 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps