Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1870
Geboorteakten:1802/1870, 1891/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1870, 1891/1906
Huwelijksakten:1802/1870, 1891/1906
Huwelijksbijlagen:1831/1870, 1882/1906
Overlijdensakten:1802/1870
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
16 films; 5.333 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps