Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1823/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1830/1902
Huwelijksafkondigingen:1830/1892
Huwelijksakten:1830/1902
Huwelijksbijlagen:1830/1906
Overlijdensakten:1830/1902
26 films; 17.106 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps