Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeenten en dorpen: Vremde

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1801/1863, 1871/1906
Huwelijksafkondigingen:1802/1890
Huwelijksakten:1802/1906
Huwelijksbijlagen:1804/1906
Overlijdensakten:1802/1906
26 films; 13.849 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps