Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1850, 1861/1890
Geboorteakten:1803/1906
Huwelijksafkondigingen:1803/1890
Huwelijksakten:1803/1906
Huwelijksbijlagen:1821/1906
Overlijdensakten:1803/1906
Van 1 film de periodes nog uitzoeken
42 films; 26.755 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps