Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen

Deelgemeente of dorp van Antwerpen

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1842, 1861/1890
Geboorteakten:1802/1906
Huwelijksafkondigingen:1861/1890
Huwelijksakten:1802/1906
Huwelijksbijlagen:1822/1886
Overlijdensakten:1802/1906
14 films; 5.789 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps