Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Arrondissement Antwerpen
Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1802/1890
Geboorteakten:1799/1906
Huwelijksafkondigingen:1802/1891
Huwelijksakten:1802/1906
Huwelijksbijlagen:1831/1896, 1906
Overlijdensakten:1802/1906
22 films; 9.435 images
Bijgewerkt: 8 dec 2013

Google Maps