Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: van 1 apr 1817 tot 1 feb 1964
1 apr 1817 ontstaan uit: Waarder
19 aug 1857 toegevoegd: Oukoop
1 feb 1964 opgegaan in: Driebruggen
Hekendorp was op 1 jan 1812 toegevoegd aan Waarder.
Oukoop grensde niet aan Hekendorp en vormde van 1857 tot 1964 een enclave van Hekendorp.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1815/1922
Geboorteakten:1815/1902
Huwelijksaangiften:1840/1922
Huwelijksafkondigingen:1815/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1815/1922
Huwelijksbijlagen:1811/1922
Overlijdensakten:1811/1942
71 films; 7.196 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 5 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden