Wegwijzer in de wondere wereld van FamilySearch !!!     


Gemeente: tot heden
1 jan 1986 toegevoegd: Everdingen
1 jan 1986 toegevoegd: Hagestein
Gemeente tot 1 januari 2002 behorend bij Zuid-Holland.

Aanwezige akten:Periode:
1, 2, 5, 8 en/of 10-jarige Tafels:1812/1940
Geboorteakten:1812/1902
Huwelijksaangiften:1838/1922
Huwelijksafkondigingen:1812/1922
Huwelijkstoestemmingen:1913/1922
Huwelijksakten:1812/1922
Huwelijksbijlagen:1812/1922
Overlijdensakten:1812/1942
94 films; 28.331 images

GenLias-alternatief; zoeken op naam via: Utrecht
Bijgewerkt: 8 feb 2014

Google Maps
DTB
Bevolking
Indexen:
per type akte

Ga snel naar:
Geboorten
Huwelijken
Huwelijksbijlagen
Overlijden